THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 03-08-2020
03-08-2020 36 TRÚNG SVIP SL: 36X2
02-08-2020 00 TRÚNG SVIP SL: 00X2
01-08-2020 79 TRÚNG SVIP SL: 79X2
31-07-2020 71 TRÚNG SVIP SL: 71X3
30-07-2020 41 TRÚNG SVIP SL: 41X2
29-07-2020 49 TRÚNG SVIP SL: 49X2
28-07-2020 57 TRÚNG SVIP SL: 57X2
27-07-2020 36 TRÚNG SVIP SL: 36X2
26-07-2020 96 TRÚNG SVIP SL: 96X2
25-07-2020 54 TRÚNG SVIP SL: 54
24-07-2020 83 TRÚNG SVIP SL: 83X2
23-07-2020 67 TRÚNG SVIP SL: 67X2
22-07-2020 94 TRÚNG SVIP SL: 94X2
21-07-2020 92 TRÚNG SVIP SL: 92X2
20-07-2020 35 TRÚNG SVIP SL: 35X2
19-07-2020 66 TRÚNG SVIP SL: 66X2