THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 18-11-2019
17-11-2019 71 TRÚNG SVIP SL: 71X3
16-11-2019 49 TRÚNG SVIP SL: 49X2
15-11-2019 83 TRÚNG SVIP SL: 83X2
14-11-2019 91 TRÚNG SVIP SL: 91X2
13-11-2019 94 TRÚNG SVIP SL: 94X2
12-11-2019 55 TRÚNG SVIP SL: 55X3
11-11-2019 14 TRÚNG SVIP SL: 14X2
10-11-2019 33 TRÚNG SVIP SL: 33X3
09-11-2019 95 TRÚNG SVIP SL: 95X2
08-11-2019 77 TRÚNG SVIP SL: 77X2
07-11-2019 36 TRÚNG SVIP SL: 36X2
06-11-2019 58 TRÚNG SVIP SL: 58X2
05-11-2019 32 TRÚNG SVIP SL: 32X2
04-11-2019 87 TRÚNG SVIP SL: 87X2
03-11-2019 44 TRÚNG SVIP SL: 44X2
02-11-2019 81 TRÚNG SVIP SL: 81X2