THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ hai, 18-11-2019
17-11-2019 00 TRÚNG SVIP ĐỀ: 00
16-11-2019 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82
15-11-2019 08 TRÚNG SVIP ĐỀ: 08
14-11-2019 58 TRÚNG SVIP ĐỀ: 58
13-11-2019 18 TRÚNG SVIP ĐỀ: 18
12-11-2019 44 TRÚNG SVIP ĐỀ: 44
11-11-2019 26 TRƯỢT
10-11-2019 10 TRÚNG SVIP ĐỀ: 10X2
09-11-2019 02 TRÚNG SVIP ĐỀ: 02
08-11-2019 92 TRÚNG SVIP ĐỀ: 92
07-11-2019 24 TRÚNG SVIP ĐỀ: 24
06-11-2019 81 TRÚNG SVIP ĐỀ: 81
05-11-2019 90 TRÚNG SVIP ĐỀ: 90
04-11-2019 43 TRÚNG SVIP ĐỀ: 43
03-11-2019 11 TRÚNG SVIP ĐỀ: 11X2
02-11-2019 94 TRÚNG SVIP ĐỀ: 94X2