THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ hai, 03-08-2020
03-08-2020 36 TRÚNG SVIP ĐỀ: 36X2
02-08-2020 11 TRÚNG SVIP ĐỀ: 11
01-08-2020 22 TRƯỢT
31-07-2020 62 TRÚNG SVIP ĐỀ: 62
30-07-2020 63 TRÚNG SVIP ĐỀ: 63
29-07-2020 17 TRÚNG SVIP ĐỀ: 17X2
28-07-2020 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82X2
27-07-2020 31 TRÚNG SVIP ĐỀ: 31
26-07-2020 54 TRÚNG SVIP ĐỀ: 54
25-07-2020 08 TRÚNG SVIP ĐỀ: 08
24-07-2020 97 TRÚNG SVIP ĐỀ: 97
23-07-2020 92 TRÚNG SVIP ĐỀ: 92
22-07-2020 42 TRÚNG SVIP ĐỀ: 42
21-07-2020 88 TRÚNG SVIP ĐỀ: 88
20-07-2020 29 TRÚNG SVIP ĐỀ: 29X2
19-07-2020 34 TRÚNG SVIP ĐỀ: 34X2