THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-02-2020
17-02-2020 17 TRÚNG SVIP ĐỀ: 17
16-02-2020 76 TRÚNG SVIP ĐỀ: 76
15-02-2020 17 TRÚNG SVIP ĐỀ: 17
14-02-2020 55 TRÚNG SVIP ĐỀ: 55
13-02-2020 32 TRÚNG SVIP ĐỀ: 32
12-02-2020 47 TRÚNG SVIP ĐỀ: 47X2
11-02-2020 96 TRÚNG SVIP ĐỀ: 96X2
10-02-2020 45 TRÚNG SVIP ĐỀ: 45
09-02-2020 47 TRÚNG SVIP ĐỀ: 47X2
08-02-2020 91 TRÚNG SVIP ĐỀ: 91X2
07-02-2020 73 TRÚNG SVIP ĐỀ: 73
06-02-2020 75 TRÚNG SVIP ĐỀ: 75
05-02-2020 15 TRÚNG SVIP ĐỀ: 15
04-02-2020 10 TRÚNG SVIP ĐỀ: 10X3
03-02-2020 07 TRÚNG SVIP ĐỀ: 07X2
02-02-2020 34 TRÚNG SVIP ĐỀ: 34