THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 08-03-2021
06-03-2021 45 TRÚNG SVIP BT: 45
05-03-2021 13 TRƯỢT
04-03-2021 13 TRÚNG SVIP BT: 13
03-03-2021 23 TRÚNG SVIP BT: 23
02-03-2021 77 TRÚNG SVIP BT: 77
01-03-2021 18 TRÚNG SVIP BT: 18
28-02-2021 09 TRÚNG SVIP BT: 09
27-02-2021 67 TRÚNG SVIP BT: 67
26-02-2021 33 TRÚNG SVIP BT: 33
25-02-2021 99 TRÚNG SVIP BT: 99
24-02-2021 77 TRÚNG SVIP BT: 77
23-02-2021 28 TRÚNG SVIP BT: 28
22-02-2021 08 TRÚNG SVIP BT: 08
21-02-2021 94 TRÚNG SVIP BT: 94
20-02-2021 78 TRÚNG SVIP BT: 78
19-02-2021 78 TRÚNG SVIP BT: 78