THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 18-11-2019
17-11-2019 00 TRÚNG SVIP BT: 00
16-11-2019 00 TRÚNG SVIP BT: 00
15-11-2019 58 TRÚNG SVIP BT: 58
14-11-2019 86 TRÚNG SVIP BT: 86
13-11-2019 27 TRÚNG SVIP BT: 27
12-11-2019 94 TRÚNG SVIP BT: 94
11-11-2019 20 TRÚNG SVIP BT: 20X2
10-11-2019 93 TRÚNG SVIP BT: 93
09-11-2019 85 TRÚNG SVIP BT: 85
08-11-2019 38 TRÚNG SVIP BT: 38
07-11-2019 50 TRƯỢT
06-11-2019 93 TRÚNG SVIP BT: 93
05-11-2019 34 TRÚNG SVIP BT: 34X2
04-11-2019 75 TRÚNG SVIP BT: 75X2
03-11-2019 45 TRÚNG SVIP BT: 45
02-11-2019 47 TRÚNG SVIP BT: 47