THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 03-08-2020
03-08-2020 83 TRÚNG SVIP BT: 83
02-08-2020 71 TRÚNG SVIP BT: 71
01-08-2020 71 TRÚNG SVIP BT: 71
31-07-2020 03 TRÚNG SVIP BT: 03X2
30-07-2020 70 TRÚNG SVIP BT: 70
29-07-2020 66 TRÚNG SVIP BT: 66
28-07-2020 07 TRÚNG SVIP BT: 07X2
27-07-2020 49 TRÚNG SVIP BT: 49
26-07-2020 58 TRÚNG SVIP BT: 58
25-07-2020 55 TRÚNG SVIP BT: 55
24-07-2020 23 TRÚNG SVIP BT: 23
23-07-2020 30 TRÚNG SVIP BT: 30
22-07-2020 15 TRÚNG SVIP BT: 15
21-07-2020 44 TRÚNG SVIP BT: 44X2
20-07-2020 62 TRÚNG SVIP BT: 62
19-07-2020 59 TRÚNG SVIP BT: 59