THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 65 TRÚNG SVIP BT: 65
23-10-2021 36 TRÚNG SVIP BT: 36
22-10-2021 17 TRÚNG SVIP BT: 17
21-10-2021 27 TRÚNG SVIP BT: 27
20-10-2021 73 TRÚNG SVIP BT: 73
19-10-2021 89 TRÚNG SVIP BT: 89
18-10-2021 72 TRÚNG SVIP BT: 72
17-10-2021 23 TRÚNG SVIP BT: 23X2
16-10-2021 38 TRÚNG SVIP BT: 38
15-10-2021 64 TRÚNG SVIP BT: 64
14-10-2021 18 TRÚNG SVIP BT: 18
13-10-2021 20 TRÚNG SVIP BT: 20
12-10-2021 09 TRÚNG SVIP BT: 09
11-10-2021 65 TRÚNG SVIP BT: 65
10-10-2021 24 TRÚNG SVIP BT: 24
09-10-2021 18 TRÚNG SVIP BT: 18