THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-02-2020
17-02-2020 77 TRÚNG SVIP BT: 77X2
16-02-2020 92 TRÚNG SVIP BT: 92
15-02-2020 32 TRÚNG SVIP BT: 32X2
14-02-2020 83 TRÚNG SVIP BT: 83X2
13-02-2020 96 TRÚNG SVIP BT: 96
12-02-2020 61 TRÚNG SVIP BT: 61
11-02-2020 36 TRÚNG SVIP BT: 36X2
10-02-2020 78 TRÚNG SVIP BT: 78X2
09-02-2020 47 TRÚNG SVIP BT: 47X2
08-02-2020 52 TRÚNG SVIP BT: 52
07-02-2020 21 TRÚNG SVIP BT: 21
06-02-2020 46 TRÚNG SVIP BT: 46
05-02-2020 74 TRÚNG SVIP BT: 74
04-02-2020 54 TRÚNG SVIP BT: 54
03-02-2020 78 TRÚNG SVIP BT: 78X2
02-02-2020 73 TRÚNG SVIP BT: 73