THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 417 TRÚNG SVIP 3C: 417
23-10-2021 125 TRÚNG SVIP 3C: 125
22-10-2021 628 TRÚNG SVIP 3C: 628
21-10-2021 288 TRƯỢT
20-10-2021 449 TRÚNG SVIP 3C: 449
19-10-2021 947 TRƯỢT
18-10-2021 609 TRÚNG SVIP 3C: 609
17-10-2021 640 TRÚNG SVIP 3C: 640
16-10-2021 167 TRƯỢT
15-10-2021 318 TRƯỢT
14-10-2021 019 TRÚNG SVIP 3C: 019
13-10-2021 522 TRÚNG SVIP 3C: 522
12-10-2021 618 TRÚNG SVIP 3C: 618
11-10-2021 242 TRƯỢT
10-10-2021 185 TRƯỢT
09-10-2021 156 TRÚNG SVIP 3C: 156