THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-02-2020
17-02-2020 817 TRÚNG SVIP 3C: 817
16-02-2020 776 TRÚNG SVIP 3C: 776
15-02-2020 417 TRÚNG SVIP 3C: 417
14-02-2020 855 TRÚNG SVIP 3C: 855
13-02-2020 232 TRÚNG SVIP 3C: 232
12-02-2020 747 TRÚNG SVIP 3C: 747
11-02-2020 696 TRÚNG SVIP 3C: 696
10-02-2020 045 TRÚNG SVIP 3C: 045
09-02-2020 347 TRÚNG SVIP 3C: 347
08-02-2020 191 TRÚNG SVIP 3C: 191
07-02-2020 973 TRÚNG SVIP 3C: 973
06-02-2020 275 TRÚNG SVIP 3C: 275
05-02-2020 615 TRÚNG SVIP 3C: 615
04-02-2020 410 TRÚNG SVIP 3C: 410
03-02-2020 107 TRÚNG SVIP 3C: 107
02-02-2020 434 TRÚNG SVIP 3C: 434