THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 03-08-2020
03-08-2020 836 TRÚNG SVIP 3C: 836
02-08-2020 611 TRÚNG SVIP 3C: 611
01-08-2020 112 TRƯỢT
31-07-2020 362 TRÚNG SVIP 3C: 362
30-07-2020 563 TRÚNG SVIP 3C: 563
29-07-2020 717 TRÚNG SVIP 3C: 717
28-07-2020 382 TRÚNG SVIP 3C: 382
27-07-2020 931 TRÚNG SVIP 3C: 931
26-07-2020 154 TRÚNG SVIP 3C: 154
25-07-2020 508 TRÚNG SVIP 3C: 508
24-07-2020 597 TRÚNG SVIP 3C: 597
23-07-2020 592 TRÚNG SVIP 3C: 592
22-07-2020 942 TRÚNG SVIP 3C: 942
21-07-2020 088 TRÚNG SVIP 3C: 088
20-07-2020 629 TRÚNG SVIP 3C: 629
19-07-2020 834 TRÚNG SVIP 3C: 834