THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ hai, 08-03-2021
06-03-2021 60 | 45 15 TRÚNG SL: 60X2 | TRÚNG LÔ: 45
05-03-2021 01 | 52 35 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 52 35
04-03-2021 70 | 80 77 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 80X2
03-03-2021 36 | 75 94 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 75
02-03-2021 68 | 77 55 TRÚNG SL: 68X2 | TRÚNG LÔ: 77
01-03-2021 97 | 77 18 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 77 18
28-02-2021 85 | 98 19 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 98
27-02-2021 78 | 71 18 TRÚNG SL: 78 | TRÚNG XIÊN 2: 71 18X2
26-02-2021 56 | 69 50 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 69
25-02-2021 01 | 31 29 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 31 29
24-02-2021 85 | 09 48 TRÚNG SL: 85X2 | TRÚNG LÔ: 09
23-02-2021 00 | 01 07 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 01X2
22-02-2021 08 | 63 42 TRÚNG SL: 08 | TRÚNG XIÊN 2: 63 42
21-02-2021 49 | 05 08 TRÚNG SL: 49X2 | TRÚNG XIÊN 2: 05 08X2
20-02-2021 46 | 44 67 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 44 67
19-02-2021 30 | 17 26 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 26