THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ hai, 03-08-2020
03-08-2020 36 | 88 56 TRÚNG SL: 36X2 | TRÚNG XIÊN 2: 88 56
02-08-2020 00 | 04 95 TRÚNG SL: 00X2 | TRÚNG XIÊN 2: 04 95
01-08-2020 78 | 69 47 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 69
31-07-2020 70 | 83 17 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 17
30-07-2020 31 | 23 39 TRÚNG SL: 31 | TRÚNG XIÊN 2: 23X2 39
29-07-2020 59 | 79 07 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 79X2
28-07-2020 67 | 27 34 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 34
27-07-2020 25 | 38 43 TRÚNG SL: 25 | TRÚNG XIÊN 2: 38 43
26-07-2020 86 | 25 63 TRƯỢT | TRƯỢT
25-07-2020 85 | 86 12 TRÚNG SL: 85 | TRƯỢT
24-07-2020 73 | 97 29 TRÚNG SL: 73 | TRÚNG XIÊN 2: 97 29
23-07-2020 68 | 44 08 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 44
22-07-2020 94 | 61 75 TRÚNG SL: 94X2 | TRÚNG LÔ: 75
21-07-2020 93 | 01 19 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 01 19
20-07-2020 45 | 28 48 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 48
19-07-2020 76 | 04 19 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 04 19