THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 03-08-2020
03-08-2020 36 | 56 10 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRÚNG ST: 56 10
02-08-2020 11 | 12 19 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG ST: 12 19
01-08-2020 12 | 57 69 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRÚNG LÔ: 69
31-07-2020 61 | 35 33 TRƯỢT | TRÚNG ST: 35 33
30-07-2020 73 | 96 81 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 81
29-07-2020 17 | 79 70 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRÚNG ST: 79X2 70
28-07-2020 82 | 53 23 TRÚNG ĐỀ: 82X2 | TRÚNG ST: 53 23
27-07-2020 31 | 49 89 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG ST: 49 89
26-07-2020 55 | 57 12 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 12
25-07-2020 08 | 48 46 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG LÔ: 48
24-07-2020 97 | 25 15 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG ST: 25 15
23-07-2020 92 | 50 06 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRÚNG LÔ: 50
22-07-2020 53 | 04 39 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 39
21-07-2020 88 | 25 49 TRÚNG ĐỀ: 88 | TRÚNG LÔ: 49
20-07-2020 28 | 33 41 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 41
19-07-2020 35 | 14 13 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 14X2