THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 18-11-2019
17-11-2019 00 | 75 68 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG ST: 75X2 68
16-11-2019 82 | 63 20 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG ST: 63 20
15-11-2019 17 | 83 00 TRƯỢT | TRÚNG ST: 83X2 00
14-11-2019 58 | 32 75 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRÚNG ST: 32X2 75
13-11-2019 18 | 54 06 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG ST: 54 06
12-11-2019 44 | 7 22 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRÚNG LÔ: 7
11-11-2019 16 | 44 70 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG ST: 44 70
10-11-2019 10 | 59 44 TRÚNG ĐỀ: 10X2 | TRÚNG ST: 59 44
09-11-2019 02 | 73 83 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG ST: 73X2 83
08-11-2019 81 | 67 96 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 67
07-11-2019 24 | 96 06 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRÚNG LÔ: 96X2
06-11-2019 81 | 19 94 TRÚNG ĐỀ: 81 | TRÚNG LÔ: 19
05-11-2019 90 | 59 93 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG ST: 59 93
04-11-2019 32 | 78 79 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 78
03-11-2019 11 | 17 34 TRÚNG ĐỀ: 11X2 | TRÚNG ST: 17 34
02-11-2019 94 | 69 67 TRÚNG ĐỀ: 94X2 | TRÚNG ST: 69 67X2