THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 08 | 45 28 TRƯỢT | TRÚNG ST: 45 28
23-10-2021 24 | 23 47 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 23
22-10-2021 28 | 44 16 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG LÔ: 44
21-10-2021 88 | 19 74 TRÚNG ĐỀ: 88 | TRÚNG ST: 19 74
20-10-2021 49 | 97 43 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG LÔ: 97
19-10-2021 38 | 14 30 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 30
18-10-2021 08 | 45 47 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 47
17-10-2021 30 | 94 06 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 06
16-10-2021 67 | 07 56 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG ST: 07X2 56
15-10-2021 18 | 14 66 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG LÔ: 66
14-10-2021 19 | 68 08 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG LÔ: 68
13-10-2021 23 | 12 35 TRÚNG LÔ: 23X3 | TRÚNG LÔ: 35
12-10-2021 28 | 47 76 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 47
11-10-2021 42 | 32 79 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG LÔ: 32
10-10-2021 85 | 86 34 TRÚNG ĐỀ: 85X3 | TRÚNG LÔ: 34
09-10-2021 56 | 84 40 TRÚNG ĐỀ: 56X2 | TRÚNG LÔ: 84