THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-02-2020
17-02-2020 17 | 90 50 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG ST: 90 50
16-02-2020 76 | 49 56 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG ST: 49X2 56
15-02-2020 17 | 78 17 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG ST: 78 17
14-02-2020 55 | 05 62 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRÚNG ST: 05X2 62
13-02-2020 32 | 73 85 TRÚNG ĐỀ: 32 | TRÚNG ST: 73 85
12-02-2020 47 | 38 81 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRÚNG ST: 38 81
11-02-2020 97 | 04 97 TRÚNG LÔ: 97 | TRÚNG LÔ: 97
10-02-2020 45 | 59 41 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRÚNG ST: 59 41
09-02-2020 47 | 60 61 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRÚNG ST: 60 61
08-02-2020 91 | 59 91 TRÚNG ĐỀ: 91X2 | TRÚNG ST: 59 91X2
07-02-2020 83 | 40 49 TRƯỢT | TRÚNG ST: 40 49
06-02-2020 75 | 01 46 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRÚNG LÔ: 46
05-02-2020 15 | 45 97 TRÚNG ĐỀ: 15 | TRÚNG ST: 45 97
04-02-2020 10 | 32 29 TRÚNG ĐỀ: 10X3 | TRÚNG LÔ: 32
03-02-2020 07 | 79 49 TRÚNG ĐỀ: 07X2 | TRÚNG ST: 79 49X2
02-02-2020 24 | 30 58 TRƯỢT | TRÚNG ST: 30 58