THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 08-03-2021
06-03-2021 18 | 61 90 TRÚNG ĐỀ: 18X2 | TRÚNG ST: 61 90
05-03-2021 92 | 23 56 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRƯỢT
04-03-2021 01 | 78 94 TRƯỢT | TRÚNG ST: 78 94
03-03-2021 10 | 23 98 TRÚNG ĐỀ: 10X2 | TRÚNG ST: 23 98
02-03-2021 62 | 51 60 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRƯỢT
01-03-2021 78 | 49 29 TRƯỢT | TRÚNG ST: 49 29
28-02-2021 98 | 03 40 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRÚNG LÔ: 40
27-02-2021 14 | 88 06 TRƯỢT | TRÚNG ST: 88X2 06
26-02-2021 00 | 57 36 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG LÔ: 36
25-02-2021 55 | 29 98 TRÚNG ĐỀ: 55X2 | TRÚNG ST: 29 98
24-02-2021 15 | 86 93 TRÚNG ĐỀ: 15 | TRÚNG ST: 86 93X2
23-02-2021 00 | 24 14 TRƯỢT | TRƯỢT
22-02-2021 08 | 08 16 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG ST: 08 16X2
21-02-2021 08 | 50 10 TRÚNG LÔ: 08X2 | TRÚNG ST: 50 10
20-02-2021 40 | 08 21 TRƯỢT | TRƯỢT
19-02-2021 03 | 03 13 TRÚNG ĐỀ: 03X3 | TRÚNG LÔ: 03X3