THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 27 | 68 TRƯỢT | TRƯỢT
23-10-2021 25 | 98 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG SL: 98
22-10-2021 28 | 05 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG SL: 05X2
21-10-2021 88 | 30 TRÚNG ĐỀ: 88 | TRƯỢT
20-10-2021 39 | 29 TRƯỢT | TRÚNG SL: 29X2
19-10-2021 37 | 13 TRƯỢT | TRƯỢT
18-10-2021 09 | 70 TRÚNG ĐỀ: 09X2 | TRÚNG SL: 70X2
17-10-2021 40 | 94 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRƯỢT
16-10-2021 68 | 33 TRƯỢT | TRƯỢT
15-10-2021 18 | 38 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRƯỢT
14-10-2021 09 | 54 TRÚNG LÔ: 09 | TRÚNG SL: 54
13-10-2021 22 | 13 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG SL: 13X2
12-10-2021 18 | 25 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG SL: 25
11-10-2021 52 | 12 TRÚNG LÔ: 52 | TRƯỢT
10-10-2021 85 | 59 TRÚNG ĐỀ: 85X3 | TRƯỢT
09-10-2021 56 | 41 TRÚNG ĐỀ: 56X2 | TRÚNG SL: 41