THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 03-08-2020
03-08-2020 46 | 37 TRƯỢT | TRƯỢT
02-08-2020 11 | 10 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRƯỢT
01-08-2020 12 | 89 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRƯỢT
31-07-2020 62 | 80 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRƯỢT
30-07-2020 62 | 31 TRƯỢT | TRÚNG SL: 31
29-07-2020 17 | 39 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRƯỢT
28-07-2020 83 | 57 TRƯỢT | TRÚNG SL: 57X2
27-07-2020 41 | 26 TRƯỢT | TRƯỢT
26-07-2020 54 | 96 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG SL: 96X2
25-07-2020 08 | 48 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG SL: 48
24-07-2020 97 | 74 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRƯỢT
23-07-2020 92 | 77 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRƯỢT
22-07-2020 42 | 94 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG SL: 94X2
21-07-2020 88 | 92 TRÚNG ĐỀ: 88 | TRÚNG SL: 92X2
20-07-2020 29 | 24 TRÚNG ĐỀ: 29X2 | TRƯỢT
19-07-2020 34 | 75 TRÚNG ĐỀ: 34X2 | TRƯỢT