THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-02-2020
17-02-2020 07 | 77 TRƯỢT | TRÚNG SL: 77X2
16-02-2020 76 | 89 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG SL: 89X2
15-02-2020 17 | 49 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
14-02-2020 45 | 89 TRƯỢT | TRÚNG SL: 89
13-02-2020 42 | 03 TRƯỢT | TRƯỢT
12-02-2020 47 | 64 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRÚNG SL: 64X2
11-02-2020 96 | 37 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG SL: 37
10-02-2020 45 | 01 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRÚNG SL: 01
09-02-2020 46 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
08-02-2020 91 | 91 TRÚNG ĐỀ: 91X2 | TRÚNG SL: 91X2
07-02-2020 72 | 19 TRÚNG LÔ: 72 | TRÚNG SL: 19
06-02-2020 65 | 22 TRƯỢT | TRƯỢT
05-02-2020 15 | 94 TRÚNG ĐỀ: 15 | TRÚNG SL: 94
04-02-2020 10 | 51 TRÚNG ĐỀ: 10X3 | TRƯỢT
03-02-2020 08 | 89 TRƯỢT | TRƯỢT
02-02-2020 44 | 50 TRƯỢT | TRÚNG SL: 50