THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 08-03-2021
06-03-2021 17 | 98 TRƯỢT | TRÚNG BT: 98
05-03-2021 92 | 85 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRƯỢT
04-03-2021 01 | 63 TRƯỢT | TRÚNG BT: 63X2
03-03-2021 10 | 95 TRÚNG ĐỀ: 10X2 | TRÚNG BT: 95X2
02-03-2021 62 | 21 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRƯỢT
01-03-2021 77 | 79 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRÚNG BT: 79X2
28-02-2021 98 | 18 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRÚNG BT: 18
27-02-2021 13 | 18 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 18X2
26-02-2021 00 | 21 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG BT: 21
25-02-2021 55 | 73 TRÚNG ĐỀ: 55X2 | TRÚNG BT: 73
24-02-2021 15 | 67 TRÚNG ĐỀ: 15 | TRƯỢT
23-02-2021 10 | 42 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRƯỢT
22-02-2021 08 | 29 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG BT: 29
21-02-2021 07 | 07 TRÚNG ĐỀ: 07 | TRÚNG BT: 07
20-02-2021 30 | 84 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG BT: 84
19-02-2021 04 | 63 TRƯỢT | TRƯỢT