THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 07 | 45 TRÚNG LÔ: 07 | TRÚNG BT: 45
23-10-2021 25 | 81 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG BT: 81
22-10-2021 29 | 53 TRÚNG LÔ: 29 | TRÚNG BT: 53
21-10-2021 88 | 25 TRÚNG ĐỀ: 88 | TRƯỢT
20-10-2021 48 | 97 TRƯỢT | TRÚNG BT: 97
19-10-2021 47 | 30 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG BT: 30
18-10-2021 09 | 01 TRÚNG ĐỀ: 09X2 | TRÚNG BT: 01
17-10-2021 40 | 31 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRƯỢT
16-10-2021 67 | 86 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG BT: 86X2
15-10-2021 18 | 47 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG BT: 47
14-10-2021 19 | 97 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG BT: 97
13-10-2021 23 | 65 TRÚNG LÔ: 23X3 | TRÚNG BT: 65
12-10-2021 28 | 25 TRƯỢT | TRÚNG BT: 25
11-10-2021 42 | 84 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG BT: 84X2
10-10-2021 86 | 30 TRƯỢT | TRÚNG BT: 30
09-10-2021 66 | 92 TRƯỢT | TRÚNG BT: 92