THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 03-08-2020
03-08-2020 36 | 24 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRÚNG BT: 24
02-08-2020 11 | 80 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG BT: 80
01-08-2020 13 | 48 TRƯỢT | TRÚNG BT: 48
31-07-2020 62 | 81 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRÚNG BT: 81
30-07-2020 63 | 11 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG BT: 11X2
29-07-2020 07 | 13 TRƯỢT | TRÚNG BT: 13
28-07-2020 92 | 53 TRÚNG LÔ: 92X2 | TRÚNG BT: 53
27-07-2020 31 | 38 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG BT: 38
26-07-2020 54 | 96 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG BT: 96X2
25-07-2020 08 | 04 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG BT: 04
24-07-2020 97 | 83 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG BT: 83X2
23-07-2020 93 | 43 TRƯỢT | TRƯỢT
22-07-2020 42 | 74 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG BT: 74X2
21-07-2020 88 | 45 TRÚNG ĐỀ: 88 | TRÚNG BT: 45
20-07-2020 39 | 48 TRƯỢT | TRÚNG BT: 48
19-07-2020 34 | 69 TRÚNG ĐỀ: 34X2 | TRÚNG BT: 69