THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 18-11-2019
17-11-2019 00 | 75 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG BT: 75X2
16-11-2019 82 | 46 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG BT: 46
15-11-2019 08 | 91 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG BT: 91
14-11-2019 67 | 66 TRƯỢT | TRÚNG BT: 66
13-11-2019 17 | 07 TRƯỢT | TRÚNG BT: 07
12-11-2019 34 | 69 TRÚNG LÔ: 34 | TRÚNG BT: 69
11-11-2019 16 | 55 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG BT: 55
10-11-2019 10 | 93 TRÚNG ĐỀ: 10X2 | TRÚNG BT: 93
09-11-2019 02 | 85 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG BT: 85
08-11-2019 93 | 03 TRƯỢT | TRÚNG BT: 03
07-11-2019 34 | 75 TRƯỢT | TRÚNG BT: 75
06-11-2019 81 | 05 TRÚNG ĐỀ: 81 | TRÚNG BT: 05
05-11-2019 91 | 91 TRÚNG LÔ: 91 | TRÚNG BT: 91
04-11-2019 44 | 00 TRƯỢT | TRÚNG BT: 00
03-11-2019 11 | 35 TRÚNG ĐỀ: 11X2 | TRÚNG BT: 35
02-11-2019 94 | 72 TRÚNG ĐỀ: 94X2 | TRƯỢT