THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-02-2020
17-02-2020 17 | 41 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG BT: 41
16-02-2020 76 | 80 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRƯỢT
15-02-2020 18 | 41 TRƯỢT | TRÚNG BT: 41
14-02-2020 56 | 93 TRƯỢT | TRƯỢT
13-02-2020 42 | 6 TRƯỢT | TRÚNG BT: 6X2
12-02-2020 46 | 43 TRƯỢT | TRÚNG BT: 43
11-02-2020 96 | 84 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG BT: 84
10-02-2020 45 | 60 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRÚNG BT: 60
09-02-2020 47 | 81 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRÚNG BT: 81
08-02-2020 91 | 02 TRÚNG ĐỀ: 91X2 | TRÚNG BT: 02
07-02-2020 73 | 90 TRÚNG ĐỀ: 73 | TRÚNG BT: 90
06-02-2020 75 | 56 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRÚNG BT: 56
05-02-2020 15 | 10 TRÚNG ĐỀ: 15 | TRÚNG BT: 10
04-02-2020 10 | 95 TRÚNG ĐỀ: 10X3 | TRÚNG BT: 95
03-02-2020 07 | 91 TRÚNG ĐỀ: 07X2 | TRÚNG BT: 91
02-02-2020 44 | 58 TRƯỢT | TRÚNG BT: 58