THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 17 | 417 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG 3C: 417
23-10-2021 25 | 124 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRƯỢT
22-10-2021 27 | 618 TRƯỢT | TRƯỢT
21-10-2021 87 | 188 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 188
20-10-2021 49 | 448 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRƯỢT
19-10-2021 37 | 847 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 847
18-10-2021 09 | 609 TRÚNG ĐỀ: 09X2 | TRÚNG 3C: 609
17-10-2021 50 | 640 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 640
16-10-2021 66 | 067 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 067
15-10-2021 18 | 217 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRƯỢT
14-10-2021 19 | 018 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRƯỢT
13-10-2021 21 | 523 TRÚNG LÔ: 21 | TRƯỢT
12-10-2021 18 | 618 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG 3C: 618
11-10-2021 41 | 142 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 142
10-10-2021 95 | 085 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 085
09-10-2021 46 | 156 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 156