THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 03-08-2020
03-08-2020 36 | 836 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRÚNG 3C: 836
02-08-2020 11 | 611 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG 3C: 611
01-08-2020 12 | 013 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRƯỢT
31-07-2020 51 | 362 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 362
30-07-2020 63 | 563 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG 3C: 563
29-07-2020 26 | 717 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 717
28-07-2020 83 | 382 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 382
27-07-2020 31 | 930 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRƯỢT
26-07-2020 64 | 155 TRƯỢT | TRƯỢT
25-07-2020 08 | 507 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRƯỢT
24-07-2020 98 | 598 TRƯỢT | TRƯỢT
23-07-2020 93 | 582 TRƯỢT | TRƯỢT
22-07-2020 43 | 941 TRƯỢT | TRƯỢT
21-07-2020 88 | 088 TRÚNG ĐỀ: 88 | TRÚNG 3C: 088
20-07-2020 29 | 629 TRÚNG ĐỀ: 29X2 | TRÚNG 3C: 629
19-07-2020 33 | 835 TRƯỢT | TRƯỢT