THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-02-2020
17-02-2020 16 | 807 TRƯỢT | TRƯỢT
16-02-2020 76 | 776 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG 3C: 776
15-02-2020 17 | 417 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG 3C: 417
14-02-2020 55 | 846 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRƯỢT
13-02-2020 32 | 142 TRÚNG ĐỀ: 32 | TRƯỢT
12-02-2020 47 | 857 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRƯỢT
11-02-2020 97 | 587 TRÚNG LÔ: 97 | TRƯỢT
10-02-2020 44 | 034 TRƯỢT | TRƯỢT
09-02-2020 46 | 456 TRƯỢT | TRƯỢT
08-02-2020 91 | 191 TRÚNG ĐỀ: 91X2 | TRÚNG 3C: 191
07-02-2020 73 | 873 TRÚNG ĐỀ: 73 | TRƯỢT
06-02-2020 74 | 175 TRƯỢT | TRƯỢT
05-02-2020 15 | 516 TRÚNG ĐỀ: 15 | TRƯỢT
04-02-2020 11 | 420 TRÚNG LÔ: 11 | TRƯỢT
03-02-2020 07 | 118 TRÚNG ĐỀ: 07X2 | TRƯỢT
02-02-2020 35 | 434 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 434