THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ hai, 03-08-2020
03-08-2020 3-4 TRÚNG ĐẦU: 3
02-08-2020 1-0 TRÚNG ĐẦU: 1
01-08-2020 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1
31-07-2020 6-2 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 2
30-07-2020 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 3
29-07-2020 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1
28-07-2020 6-0 TRƯỢT
27-07-2020 3-1 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 1
26-07-2020 4-3 TRƯỢT
25-07-2020 0-8 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8
24-07-2020 9-5 TRÚNG ĐẦU: 9
23-07-2020 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 2
22-07-2020 4-2 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 2
21-07-2020 8-8 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8
20-07-2020 1-8 TRƯỢT
19-07-2020 1-4 TRÚNG ĐUÔI: 4