THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-02-2020
17-02-2020 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1
16-02-2020 7-6 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 6
15-02-2020 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7
14-02-2020 5-5 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 5
13-02-2020 3-1 TRÚNG ĐẦU: 3
12-02-2020 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4
11-02-2020 9-4 TRÚNG ĐẦU: 9
10-02-2020 3-7 TRƯỢT
09-02-2020 2-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
08-02-2020 9-1 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 1
07-02-2020 5-5 TRƯỢT
06-02-2020 7-3 TRÚNG ĐẦU: 7
05-02-2020 1-5 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 5
04-02-2020 2-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
03-02-2020 0-9 TRÚNG ĐẦU: 0
02-02-2020 4-2 TRƯỢT