THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1
23-10-2021 1-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
22-10-2021 2-8 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8
21-10-2021 6-7 TRƯỢT
20-10-2021 4-8 TRÚNG ĐẦU: 4
19-10-2021 4-6 TRÚNG ĐẦU: 4
18-10-2021 0-9 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9
17-10-2021 4-2 TRÚNG ĐẦU: 4
16-10-2021 6-8 TRÚNG ĐẦU: 6
15-10-2021 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1
14-10-2021 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
13-10-2021 2-2 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2
12-10-2021 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8
11-10-2021 3-3 TRƯỢT
10-10-2021 8-4 TRÚNG ĐẦU: 8
09-10-2021 5-5 TRÚNG ĐẦU: 5