THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 1-8 | 65 91 | 21 20 42 97 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 65 91 | TRÚNG XIÊN 4: 21 20 42 97
23-10-2021 2-3 | 06 70 | 46 19 66 91 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 06 | TRÚNG LÔ: 46 19
22-10-2021 2-8 | 17 28 | 14 79 62 61 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 17 28 | TRÚNG LÔ: 79 62 61
21-10-2021 8-8 | 20 94 | 78 37 96 97 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 20X2 | TRÚNG LÔ: 78 97
20-10-2021 4-9 | 82 43 | 57 46 98 00 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 57 46
19-10-2021 4-5 | 59 72 | 39 89 42 92 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 39 89 42
18-10-2021 0-8 | 38 37 | 01 69 89 32 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 01 89 32
17-10-2021 4-0 | 22 10 | 33 55 06 23 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 22 10 | TRÚNG XIÊN 4: 33 55 06 23X2
16-10-2021 6-9 | 97 27 | 29 20 38 94 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 97 27 | TRÚNG XIÊN 4: 29 20 38 94
15-10-2021 1-8 | 44 20 | 71 12 25 34 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 20 | TRÚNG XIÊN 4: 71 12 25 34
14-10-2021 1-9 | 22 65 | 48 77 76 29 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 22 | TRÚNG LÔ: 48 77
13-10-2021 2-2 | 20 31 | 65 90 38 13 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 20 31 | TRÚNG XIÊN 4: 65 90 38 13X2
12-10-2021 1-6 | 50 90 | 22 09 94 12 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 50 90 | TRÚNG LÔ: 22 09 94
11-10-2021 4-3 | 98 92 | 89 53 26 23 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 98 | TRÚNG LÔ: 89 26
10-10-2021 8-4 | 34 62 | 84 69 72 38 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG LÔ: 34 | TRÚNG LÔ: 84 69X2 38
09-10-2021 5-6 | 22 86 | 91 81 33 13 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 22 86 | TRÚNG LÔ: 91 81 33