THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ hai, 08-03-2021
06-03-2021 1-9 | 01 42 | 40 61 68 27 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 01 42 | TRÚNG XIÊN 4: 40 61 68 27
05-03-2021 9-2 | 36 35 | 25 52 62 74 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 36 35 | TRÚNG LÔ: 25 52 74
04-03-2021 0-0 | 60 52 | 61 62 69 09 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 60X2 52 | TRÚNG LÔ: 62 69 09
03-03-2021 1-0 | 75 56 | 97 46 43 70 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 75 | TRÚNG LÔ: 97X2 46X2 70X2
02-03-2021 6-2 | 50 51 | 62 44 55 60 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 50 | TRÚNG LÔ: 62 44X2
01-03-2021 7-7 | 87 06 | 55 77 08 56 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 87X2 06 | TRÚNG LÔ: 77 08 56
28-02-2021 9-8 | 75 09 | 43 45 75 47 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 75X2 09 | TRÚNG XIÊN 4: 43X3 45 75X2 47
27-02-2021 1-3 | 87 67 | 05 77 37 22 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 67 | TRÚNG LÔ: 77 22
26-02-2021 0-0 | 11 00 | 40 31 43 36 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 11X2 00 | TRÚNG XIÊN 4: 40 31 43 36
25-02-2021 5-5 | 85 77 | 98 29 27 05 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 77 | TRÚNG LÔ: 98 29 05
24-02-2021 1-3 | 39 48 | 14 93 54 83 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 39 | TRÚNG LÔ: 93X2 54
23-02-2021 1-0 | 75 10 | 65 21 98 69 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 75 10 | TRÚNG XIÊN 4: 65 21 98 69
22-02-2021 0-8 | 88 09 | 87 73 29 09 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 87 29
21-02-2021 0-7 | 72 14 | 79 16 30 94 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 72 | TRÚNG LÔ: 16 94
20-02-2021 3-0 | 30 70 | 88 87 06 30 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 30 | TRÚNG LÔ: 88 06 30
19-02-2021 0-4 | 54 43 | 88 69 16 64 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG ST: 54 43 | TRÚNG LÔ: 16 64