THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 20 TRÚNG BT: 20
23-10-2021 61 TRÚNG BT: 61
22-10-2021 65 TRÚNG BT: 65
21-10-2021 27 TRÚNG BT: 27
20-10-2021 44 TRÚNG BT: 44
19-10-2021 67 TRÚNG BT: 67
18-10-2021 48 TRÚNG BT: 48
17-10-2021 32 TRÚNG BT: 32
16-10-2021 84 TRÚNG BT: 84
15-10-2021 27 TRÚNG BT: 27
14-10-2021 69 TRƯỢT
13-10-2021 23 TRÚNG BT: 23X3
12-10-2021 86 TRÚNG BT: 86
11-10-2021 20 TRÚNG BT: 20
10-10-2021 73 TRÚNG BT: 73
09-10-2021 92 TRÚNG BT: 92