THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 08-03-2021
06-03-2021 36 TRƯỢT
05-03-2021 74 TRÚNG BT: 74
04-03-2021 85 TRÚNG BT: 85
03-03-2021 73 TRÚNG BT: 73
02-03-2021 33 TRÚNG BT: 33
01-03-2021 06 TRÚNG BT: 06
28-02-2021 75 TRÚNG BT: 75X2
27-02-2021 38 TRÚNG BT: 38
26-02-2021 11 TRÚNG BT: 11X2
25-02-2021 99 TRÚNG BT: 99
24-02-2021 38 TRÚNG BT: 38
23-02-2021 75 TRÚNG BT: 75
22-02-2021 63 TRÚNG BT: 63
21-02-2021 08 TRÚNG BT: 08X2
20-02-2021 47 TRÚNG BT: 47X2
19-02-2021 18 TRÚNG BT: 18