THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 03-08-2020
03-08-2020 09 TRƯỢT
02-08-2020 71 TRÚNG BT: 71
01-08-2020 71 TRÚNG BT: 71
31-07-2020 62 TRÚNG BT: 62
30-07-2020 86 TRÚNG BT: 86
29-07-2020 95 TRÚNG BT: 95
28-07-2020 53 TRÚNG BT: 53
27-07-2020 91 TRÚNG BT: 91
26-07-2020 13 TRÚNG BT: 13
25-07-2020 54 TRÚNG BT: 54
24-07-2020 32 TRÚNG BT: 32
23-07-2020 76 TRÚNG BT: 76
22-07-2020 85 TRÚNG BT: 85
21-07-2020 63 TRÚNG BT: 63
20-07-2020 05 TRÚNG BT: 05
19-07-2020 34 TRÚNG BT: 34X2