THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-02-2020
17-02-2020 17 TRÚNG BT: 17
16-02-2020 77 TRÚNG BT: 77
15-02-2020 78 TRÚNG BT: 78
14-02-2020 83 TRÚNG BT: 83X2
13-02-2020 06 TRÚNG BT: 06X2
12-02-2020 80 TRÚNG BT: 80
11-02-2020 33 TRÚNG BT: 33
10-02-2020 01 TRÚNG BT: 01
09-02-2020 08 TRÚNG BT: 08
08-02-2020 42 TRÚNG BT: 42
07-02-2020 21 TRÚNG BT: 21
06-02-2020 68 TRÚNG BT: 68
05-02-2020 10 TRÚNG BT: 10
04-02-2020 65 TRÚNG BT: 65
03-02-2020 44 TRÚNG BT: 44
02-02-2020 40 TRÚNG BT: 40X2