THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 18-11-2019
17-11-2019 7 TRÚNG BT: 7
16-11-2019 84 TRÚNG BT: 84
15-11-2019 71 TRÚNG BT: 71
14-11-2019 86 TRÚNG BT: 86
13-11-2019 38 TRÚNG BT: 38
12-11-2019 69 TRÚNG BT: 69
11-11-2019 45 TRƯỢT
10-11-2019 41 TRƯỢT
09-11-2019 72 TRÚNG BT: 72
08-11-2019 95 TRÚNG BT: 95
07-11-2019 56 TRÚNG BT: 56
06-11-2019 15 TRÚNG BT: 15X2
05-11-2019 54 TRÚNG BT: 54
04-11-2019 77 TRÚNG BT: 77
03-11-2019 77 TRÚNG BT: 77
02-11-2019 64 TRÚNG BT: 64