THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 418 | 68 TRƯỢT | TRƯỢT
23-10-2021 124 | 68 TRƯỢT | TRÚNG SL: 68
22-10-2021 629 | 06 TRƯỢT | TRÚNG SL: 06
21-10-2021 188 | 30 TRÚNG 3C: 188 | TRƯỢT
20-10-2021 448 | 19 TRƯỢT | TRƯỢT
19-10-2021 847 | 23 TRÚNG 3C: 847 | TRÚNG SL: 23X2
18-10-2021 609 | 60 TRÚNG 3C: 609 | TRƯỢT
17-10-2021 641 | 83 TRƯỢT | TRƯỢT
16-10-2021 068 | 24 TRƯỢT | TRƯỢT
15-10-2021 217 | 48 TRƯỢT | TRÚNG SL: 48X2
14-10-2021 018 | 55 TRƯỢT | TRÚNG SL: 55
13-10-2021 532 | 23 TRƯỢT | TRÚNG SL: 23X3
12-10-2021 619 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
11-10-2021 142 | 12 TRÚNG 3C: 142 | TRƯỢT
10-10-2021 085 | 59 TRÚNG 3C: 085 | TRƯỢT
09-10-2021 155 | 42 TRƯỢT | TRÚNG SL: 42X2