THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 08-03-2021
06-03-2021 917 | 70 TRƯỢT | TRƯỢT
05-03-2021 992 | 11 TRÚNG 3C: 992 | TRÚNG SL: 11X2
04-03-2021 110 | 50 TRƯỢT | TRƯỢT
03-03-2021 410 | 45 TRÚNG 3C: 410 | TRƯỢT
02-03-2021 461 | 68 TRƯỢT | TRÚNG SL: 68X2
01-03-2021 578 | 89 TRƯỢT | TRƯỢT
28-02-2021 397 | 85 TRƯỢT | TRƯỢT
27-02-2021 314 | 88 TRƯỢT | TRÚNG SL: 88X2
26-02-2021 600 | 66 TRÚNG 3C: 600 | TRÚNG SL: 66X2
25-02-2021 865 | 21 TRƯỢT | TRƯỢT
24-02-2021 315 | 84 TRÚNG 3C: 315 | TRƯỢT
23-02-2021 120 | 01 TRƯỢT | TRÚNG SL: 01X2
22-02-2021 707 | 18 TRƯỢT | TRÚNG SL: 18X2
21-02-2021 608 | 39 TRƯỢT | TRƯỢT
20-02-2021 030 | 46 TRÚNG 3C: 030 | TRƯỢT
19-02-2021 102 | 30 TRƯỢT | TRƯỢT