THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 03-08-2020
03-08-2020 837 | 46 TRƯỢT | TRƯỢT
02-08-2020 611 | 00 TRÚNG 3C: 611 | TRÚNG SL: 00X2
01-08-2020 012 | 79 TRÚNG 3C: 012 | TRÚNG SL: 79X2
31-07-2020 352 | 72 TRƯỢT | TRƯỢT
30-07-2020 553 | 51 TRƯỢT | TRƯỢT
29-07-2020 716 | 59 TRƯỢT | TRƯỢT
28-07-2020 382 | 57 TRÚNG 3C: 382 | TRÚNG SL: 57X2
27-07-2020 931 | 46 TRÚNG 3C: 931 | TRƯỢT
26-07-2020 154 | 96 TRÚNG 3C: 154 | TRÚNG SL: 96X2
25-07-2020 518 | 65 TRƯỢT | TRÚNG SL: 65
24-07-2020 598 | 83 TRƯỢT | TRÚNG SL: 83X2
23-07-2020 582 | 66 TRƯỢT | TRƯỢT
22-07-2020 942 | 94 TRÚNG 3C: 942 | TRÚNG SL: 94X2
21-07-2020 088 | 92 TRÚNG 3C: 088 | TRÚNG SL: 92X2
20-07-2020 629 | 35 TRÚNG 3C: 629 | TRÚNG SL: 35X2
19-07-2020 834 | 67 TRÚNG 3C: 834 | TRƯỢT