NẠP THẺ & LẤY SỐ TẠI ĐÂY
SVIP BẠCH THỦ LÔ

✔ Svip Siêu Lô: 1.000.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC SIÊU VIP

✔ Bạch Thủ Lô: 500.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC SIÊU VIP

✔ Song Thủ Lô: 1.000.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
DÀN LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC SIÊU VIP

✔ Dàn Lô 4 Số: 1.000.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
LÔ XIÊN 2 MIỀN BẮC SIÊU VIP

✔ Lô Xiên 2: 1.000.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC SIÊU VIP

✔ Lô Xiên 3: 1.000.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC SIÊU VIP

✔ Lô Xiên 4: 1.000.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
COMBO 3 CÀNG + SIÊU LÔ 2 NHÁY

✔ Combo 3 Càng + Siêu Lô 2 Nháy: 1.000.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
COMBO BẠCH THỦ ĐỀ + SIÊU LÔ 2 NHÁY

✔ Combo Bạch Thủ Đề + Siêu Lô 2 Nháy: 1.000.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
COMBO BẠCH THỦ ĐỀ + 3 CÀNG

✔ Combo Bạch Thủ Đề + 3 Càng: 1.000.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
COMBO BẠCH THỦ ĐỀ + DÀN LÔ 4 SỐ

✔ Combo Bạch Thủ Đề + Dàn Lô 4: 1.000.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
COMBO BẠCH THỦ ĐỀ + SONG THỦ LÔ

✔ Combo Bạch Thủ Đề + Song Thủ: 1.000.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
COMBO BẠCH THỦ ĐỀ + BẠCH THỦ LÔ

✔ Combo Bạch Thủ Đề + Bạch Thủ Lô: 1.000.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
COMBO SIÊU LÔ + DÀN ĐỀ 4 SỐ

✔ Combo Siêu Lô + Dàn Đề 4: 1.000.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
COMBO SIÊU LÔ + XIÊN 2

✔ Combo Siêu Lô + Xiên 2: 1.000.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
COMBO SIÊU LÔ + XIÊN 3

✔ Combo Siêu Lô + Xiên 3: 1.000.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
3 CẶP 3 CÀNG CHUẨN XÁC

✔ 3 Cặp 3 Càng: 1.000.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
DÀN ĐỀ 3 SỐ SIÊU CHUẨN

✔ Dàn Đề 3 Số: 1.000.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
DÀN ĐỀ 6 SỐ SIÊU CHUẨN

✔ Dàn Đề 6 Số: 500.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
ĐẦU ĐÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU CHUẨN

✔ Đầu Đuôi ĐB 1.000.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
SVIP 3 CÀNG SIÊU CHUẨN

✔ Svip 3 Càng: 3.000.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
SVIP ĐỀ SIÊU CHUẨN

✔ Svip Đề: 2.000.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
SVIP SIÊU LÔ SIÊU CHUẨN

✔ Svip Siêu Lô: 2.000.000 VNĐ

 • Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
 • Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k ).
 • Hỗ trợ : Viettel,Mobifone,Vinaphone...
 • Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !